Virtuele Gemeente

Virtuele gemeente is een nieuw concept voor ‘Werken vanuit de Bedoeling’ en ‘Opgaven Gestuurd Werken’ bij de overheid. Gemeenten die bereid zijn te fungeren als ‘voorhoedegemeente’ kunnen onder gunstige condities participeren in de aanloopfase. Graag gaan we hierover het gesprek met u aan. De contactgegevens staan onderaan deze pagina.
laptop-beelden
telefoon-schermen

Virtuele Gemeente

Het Nieuwere Werken

Gemeenten zijn op zoek naar nieuwe vormen van organiseren. Minder vanuit vaste structuren en functies. Meer vanuit de vraagstukken die op ze afkomen. Hiervoor zijn allerlei concepten bedacht. Bijvoorbeeld Opgaven Gestuurd Werken, Werken vanuit de Bedoeling, Zelfsturende Teams en Vraagstukgericht Werken. Waar het om gaat is dat burger en samenleving centraal komen te staan (de bedoeling) en dat rond ieder vraagstuk die dat oplevert flexibel wordt georganiseerd. Ambtenaren die energie voelen bij zo’n vraagstuk gaan daarmee aan de slag. En als er te weinig capaciteit of kennis is dan kan een ambtenaar van een andere gemeente meedoen.

Het Nieuwere Werken kan iedere gemeente slim regelen dankzij virtuelegemeente.nl.

Gemeenten in het virtuele tijdperk

De samenleving maakt de slag van het digitale naar het virtuele tijdperk. Er ontstaan nieuwe, flexibelere en slimmere verbanden. Het disruptieve van vandaag is de werkwijze van morgen. Ook gemeenten, bestuurders en ambtenaren moeten hier op inspelen. Dat geldt voor de vraagstukken waar ze mee te maken krijgen, maar ook voor de manier waarop ze zelf opereren. Ieder vraagstuk vraagt immers om een eigen vorm en schaal van organiseren. Maar dat betekent niet dat bestaande organisaties hebben afgedaan. Integendeel, deze vormen een stabiele basis voor het telkens bijeenbrengen van precies die capaciteiten, kennis en ervaring die nodig is om het doel voor de samenleving te bereiken. Om dit mogelijk te maken wordt aan tijd- en plaatsonafhankelijk werken (Het Nieuwe Werken) iets essentieels toegevoegd: het Organisatieonafhankelijk Werken (Het Nieuwere Werken).

Virtuelegemeente.nl

Hoe het werkt

Voor gemeenten betekent deelname dat zij de beschikking krijgen over een volwaardige tool om ambtenaren te verbinden aan een opgave, vraagstuk of thema. De eigenaar van een opgave kan via een slim algoritme al ‘Tinderend’ op zoek gaan naar passende ambtenaren van binnen en/of van buiten de eigen gemeente. Van iedere voorgestelde ambtenaar zijn de gegevens in te zien en meestal ook een korte video waarin de ambtenaar zichzelf introduceert.

Voor ambtenaren betekent deelname dat zij een eigen Werkcontext aanmaken volgens de internationale standaard. De ambtenaar geeft aan op welke wijze hij of zij gevonden mag worden: binnen en/of buiten de eigen gemeente of zelfs in meerdere sectoren. Daarnaast kunnen ambtenaren ‘Tinderen’ naar andere ambtenaren (voor kennis, documenten, contact, etc.) of zelf op zoek gaan naar opgaven, vraagstukken en opdrachten in de eigen en andere gemeenten. Overigens kunnen ambtenaren ook een alert ontvangen als er een passende opdracht is.

HRM verandert

Eigenlijk alle overheidsorganisaties hebben een P&O-traditie op basis van een hiërarchische structuur en een functiegebouw. De HRM-beweging zorgde ervoor dat er daarnaast aandacht kwam voor het ontwikkelen van medewerkers. Ondanks vele instrumenten die daarvoor zijn ontwikkeld blijkt het veranderpotentieel echter beperkt. De afgelopen jaren is daardoor onevenredig veel tijd gaan zitten in de zwakke punten van medewerkers, in plaats van het stimuleren van waar ze juist goed in zijn en energie van krijgen. De oplossing: bied de medewerker de context waar hij of zij energie van krijgt! Laat de medewerker deelnemen aan vraagstukken die hem of haar aanspreken, die – bij wijze van spreken – vanzelf gaan. Door op deze manier te werken wordt uit de organisatie gehaald wat er in zit.

Aanmelden als voorhoedegemeente

Virtuelegemeente.nl is van en voor de gemeenten. Om maximaal aan te kunnen sluiten op de wensen en behoeften van de Nederlandse gemeenten wordt deze innovatie samen met voorhoedegemeenten ontwikkeld. Iedere gemeente kan zich hiervoor aanmelden. Voor nadere informatie kan contact met ons worden opgenomen, de gegevens daarvoor staan onderaan deze pagina. Uiteraard komen we graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.

De opgave is leidend en niet de organisatiestructuur

Virtuelegemeente.nl introduceert het concept virtuele overheid. Kern hiervan is dat om het werk heen wordt georganiseerd (in plaats van het werk aanpassen aan de organisatie). En er wordt over afdelingen-organisaties-regio’s heen georganiseerd. Er komt als het ware een virtuele laag boven de bestaande structuren die maximale flexibiliteit realiseert en de efficiency en effectiviteit optimaliseert. De gemeenten zijn vanwege de schaalomvang en eenvormigheid zeer geschikt om een dergelijk concept uit te rollen.

De applicatie faciliteert dit over de hele publieke sector heen, startend met de gemeenten; desgewenst kunnen ZZP-ers ook deelnemen. Hoe werkt dat: stel een leidinggevende (Opgavenmanager) heeft een ‘opdracht’ en maakt deze aan in virtuelegemeente.nl; daarna worden de eisen/wensen aan/over de mensen toegevoegd (beschikbaarheid; niveau, competenties, vakgebied). Het systeem doet voorstellen (‘Tinderen’) voor wie er voor in aanmerking komen (de cirkel mag de leidinggevende zelf bepalen: eigen organisatie, buurgemeenten, regio, landelijk). Zodra het (zelfsturende) team geformeerd is krijgt deze een unieke naam/kenmerken en blijft bekend/herkenbaar in de app (voordeel: dit team is later als team terug te halen); ook blijven de teamleden zo met elkaar verbonden. Als de klus klaar is wordt het team ontbonden en de producten zijn vindbaar via de app. De leden beoordelen elkaar.

Uitgangspunt is een dynamische werkwijze. Medewerkers sluiten aan bij een Opgaveteam voor de duur dat ze nodig zijn. Dat is een groot verschil met projectmatig werken waar medewerkers vaak van begin tot eind actief zijn in het projectteam, ongeacht de vraag of hun bijdrage in alle fases nodig is.

Esther Backland *

Gemeentesecretaris

Van het college hebben we begin 2016 opdracht gekregen om de organisatie meer flexibel en bovenal meer burgergericht te maken. De samenleving begon namelijk voor te lopen op het ambtelijk apparaat. Uiteindelijk hebben we besloten om, zoals wij dat in onze organisatie zijn gaan noemen, het ‘vraagstukgericht werken’ in te voeren. Het komt er op neer dat we bij nieuwe opgaven steeds weer kijken welke ambtenaren uit onze eigen of uit een andere gemeente, het beste bij de klus passen. Probleem was aanvankelijk wel dat we daar weer een heel nieuw systeem voor moesten gaan bedenken. Inmiddels hebben we ons aangemeld als voorhoedegemeente bij virtuelegemeente.nl. Dit geeft ons de mogelijkheid om er, samen met andere gemeenten, voor te zorgen dat deze innovatie echt aansluit op onze behoeften. Bijkomend voordeel is dat de investeringen heel overzichtelijk zijn (* fictief).

De voordelen van een universele applicatie

Virtuelegemeente.nl is een applicatie die beschikbaar is voor alle platformen (iOS, Android en eventueel W10) en voor alle schermformaten (smartphone, tablet en PC). De basis wordt gevormd door de database die voldoet aan de nieuwe EU-standaard waarin is bepaald dat de natuurlijke persoon (ambtenaar) eigenaar is en blijft van zijn of haar eigen gegevens. Naast het persoonlijk profiel wordt in de database gemeentespecifieke informatie opgenomen waardoor de applicatie volledig aansluit bij de behoeften van gemeenten. Ambtenaren hebben de mogelijkheid (indien de eigen gemeente dat toestaat) om deel uit te maken van de bredere Werkcontext-database met vacatures en opdrachten uit alle branches.

Manon Jansen *

Projectleider

Toen ik mijn project opstartte ben ik mijn team gaan samenstellen op virtuelegemeente.nl. Ik hoefde alleen maar wat basisgegevens in te voeren en er kwamen gelijk al goede voorstellen. Ook van mensen van andere gemeenten en ook enkele goede ZZP-ers met gemeente-ervaring.

Het leek wel een beetje op ‘Tinderen’ want ik kon heel makkelijk selecteren wie ik wel en wie ik minder geschikt vond. De introductievideo’s hielpen trouwens goed om snel een beter beeld van iemand te krijgen (* fictief).

Willem de Boer *

Manager Kabinet

Ik zit al een aantal jaren in deze functie en wilde mijn blik wat verruimen, liefst door een keer een opdracht te doen voor een andere gemeente. Op een gegeven moment ontving ik een alert van virtuelegemeente.nl dat er iemand werd gezocht om Koninklijk bezoek aan een grote gemeente voor te bereiden. Nadat ik op de like-knop had geklikt duurde het niet lang of er was een uitnodiging voor een gesprek. Om een lang verhaal kort te maken: ik heb drie maanden lang voor één dag per week een hele mooie klus gedaan bij een tevreden ‘klant’ (* fictief).

Danny Davids *

Specialist Ruimte

Binnen virtuelegemeente.nl hebben we een groep gevormd die interesse heeft in de nieuwe Omgevingswet. Via het platform hebben we geregeld contact over de laatste ontwikkelingen. Laatst zijn we ook een keer fysiek bij elkaar geweest

Het was makkelijk om elkaar te vinden want eigenlijk deed virtuelegemeente uit zichtzelf al voorstellen voor interessante contacten (* fictief).

Actualiteit rond virtuelegemeente.nl

 • Uw gemeente?
  Uw gemeente?

  Wordt ook uw gemeente voorhoedegemeente?

 • Uw gemeente?
  Uw gemeente?

  Uw gemeente ook actief op virtuelegemeente.nl?

 • Uw gemeente?
  Uw gemeente?

  Komt uw gemeente op deze plek? Neem contact met ons op!

 • Uw gemeente?
  Uw gemeente?

  Doe mee aan de pilot Virtuele Gemeente!

Virtuelegemeente.nl

Virtuelegemeente.nl wil bijdragen aan een Open Government waarbij organisaties in de publieke sector optimaal gebruik maken van elkaars capaciteiten, kennis en ervaringen. Een belangrijk middel is organisatieonafhankelijk werken door medewerkers in (semi-)overheidsdienst. Virtuelegemeente.nl vernieuwt de publieke sector door nieuwe en slimme verbindingen.

Virtuelegemeente.nl, virtueleprovincie.nl, virtueelministerie.nl, virtueelwaterschap.nl,  virtueleveiligheidsregio.nl, virtueleomgevingsdienst.nl en virtuelecorporatie.nl maken deel uit van hetzelfde platform.

VIRTUELEGEMEENTE.NL

Virtuelegemeente.nl

Meer informatie:

Mail

Meer informatie

Stuur ons uw bericht over virtuelegemeente.nl en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search